FANDOM


Składnia: alias
Składnia: alias <nazwa aliasu> <polecenie;polecenie;...>
Składnia: unalias <nazwa aliasu>
  
  Alias jest to skrót, umożliwiający powtórzenie szeregu czynności
bez wielokrotnego i kłopotliwego wpisywania wszystkich poleceń po parę razy.
Np. chcesz ze świątyni pójść do ogrodu i wiesz że będziesz to robił wiele
razy, więc robisz aliasa: "alias ogrod e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;". Należy pamiętać
tu o dokładnej składni, najpierw słowo "alias" i odstęp potem polecenie
wywołania alias (max 10 znaków) i kolejne rozkazy BES SPACJI miedzy nimi
(w poleceniach mogą być) ale należy pamiętać o średnikach. Nawet jeżeli alias
wyświetla listę zdefiniowanych aliasów, zaś usuwać aliasy można komendą "unalias";