FANDOM


Autorzy Otchłani, zgodnie z napisami lecącymi po wyjściu z gry:

 ------------------------------------------------------------------------------
 -                                      -
 -           S      's$s'   s$s        .s      -
 -    .S$$$S.   .S.      $s    $s        $'      -
 -   .SSS' 'SSS, SssOssS     $s    $s $              -
 -   S'    'S  $S$ .S$$$$Ss. $s.S$s.  $sS' .sss.  '$s S$s.     -
 -   S,    ,S  $S$ S,     $S' .S .S$s .S  $.  $S' .S     -
 -   sS,   ,Ss  $S$ sS,    $s  S' $ $s S,  '$  $s  S'     -
 -   'SSS. .SSS'  $S$ SSS. .SSS $s  S  $s $s, .S.  $s  S     -
 -    'S$$$S'   $S$  'S$$$S' .s$. 'Ss .s$. 'S$$$S $s .s$. 'Ss    -
 -          $S$                           -
 -          '$'                           -
 -                                      -
 -  Autorzy: Grzegorz Mikołaj Nowak - Weq (weq@otchlan.pl)         -
 -         Specjalne podziękowania dla Pauliny R.           -
 -           za cierpliwosć i wsparcie :)              -
 -                                      -
 -       Krzysztof Ciesielski - Hoborg (hoborg@otchlan.pl)       -
 -                                      -
 -                                      -
 -                                      -
 -               www.otchlan.pl                -
 -                                      -
 ------------------------------------------------------------------------------

                  OTCHŁAŃ

                  autorzy:

                Programista kodu:
                   WEQ

                  Krainy:
                   WEQ
                   HOBORG

                Projekt świata:
                   WEQ

             Specjalne podziękowania dla:
              Paweł 'Alien' Gruszecki

            Podziękowania za testowanie dla
               Maciej "Sun" Żukowski
                 Jacek Zadrożny
                Plantator Zwłok
              Maciej "Yorl" Wiankowski
                   sEwer
              Tomasz "Tojot" Jurkiewicz

           Korekta gramatyczna i ortograficzna
              Maciej "Yorl" Wiankowski

           Podziękowania za aktywność na forum
                Askard z Olsztyna
                   Corum
                   Diablo
               Maciej "Sun" Żukowski

                  Grafika:
                   WEQ
                   HOBORG

                  Animacja:
                   WEQ

                Efekty specjalne:
                   HOBORG

                  Casting:
                   WEQ

                Szef marketingu:
                   HOBORG

              Zastępca szefa marketingu:
                   WEQ

           Asystent zastępcy szefa marketingu:
                   HOBORG

              Kod przygód i skryptów:
                   WEQ

                Mantar i okolice
                   WEQ

                Wyspa Hexenlore
                   HOBORG

               Skulldust i okolice
                   HOBORG

              Dominion i Miasto Stracone
                   WEQ

           Opracowanie i testy końcowych napisów:
                   WEQ

           Obsługa kart z chipsetem Voodoo (TM)
                   QEW

              Obsługa kart Riva TNT (TM)
                   GROBOH

        Skakanie po głowie Weq'owi żeby optymalizował kod
                   HOBORG

        Sciskanie Hoborga za szyję żeby robił więcej krain
                   WEQ

             Wyrzucanie Avercora za drzwi
                   HOBORG

             Brak obsługi kart dźwiękowych
                   WEQ

          Słuchanie Vangelisa podczas pisania gry
                   WEQ

         Wyganianie kota za drzwi podczas pisania krain
                   HOBORG

             Dodatkowe podziękowania dla:
                   WEQ
                   HOBORG

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               W roli Weq'a wystąpił:
               Grzegorz Mikołaj Nowak

              W roli Hoborga wystąpił:
               Krzysztof Ciesielski

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                 I pamiętajcie

                 TYLKO OTCHŁAŃ