FANDOM


Prompt to znak zachęty zawierający podstawowe informacje, jaki pojawia się przed każdą wpisaną komendą. Można go zmienić komendą /prompt.

Domyślny promptEdytuj

Domyślny prompt jest dość podstawowy:

Domyslny prompt

Domyślny prompt

Komenda na przywrócenie domyślnego promptu:

/prompt {k:11}<#hhp #mm #vmv #fexp>

Kolorowy promptEdytuj

Poniżej przykład promptu dla postaci nie używającej many:

Kolorowy prompt

Przykład kolorowego promptu dla wojownika

Aby uzyskać taki prompt jak powyżej, użyj komendy:

/prompt {k:15}<{k:12}#h/#ihp {k:10}#v/#wmv {k:14}#ggp {k:11}#fxp {k:15}#T:00>