FANDOM


Polecam używać skrótów wszędzie, nie tylko east->e west->w

Kilka przykładów:

- jeśli chcę wypić wodę: wyp b w [wypij butelka wody]

- zjeść chleb: zj chl

- zagadać do krasnoluda: zag kras

- jeśli jest gwardzistą, nie trzeba pisać i krasnolud i gwardzista, wystarczy np: zag gwar

- dobycie sztyletu: dob szt

- zabicie moba: zab <mob>

Jeśli chcę kilka razy iść w tym samym kierunku np: e,e,e,e,e można zastąpić 5e.

Jeśli chcę kupić kilka tych samych rzeczy, przeważnie chlebów: kup 5*chleb.